O nama

O nama

Županijski zavod za pravnu pomoć je osnovan 2008. godine i od tada djeluje na području Županije Zapadnohercegovačke.

Misija i vizija:

Županijski zavod za pravnu pomoć obavlja stručne i druge poslove na području Županije, koji se odnose na:

  • davanje pravnih savjeta, sastavljanje različitih podnesaka( tužbe, molbe, zahtjevi, predstavke,  prigovori, prizivi i dr.),
  • zastupanje stranaka-u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima  pred sudovima i ostalim tijelima županije, obrana i zastupanje u kaznenom postupku, pružanje  i drugih oblika pravne pomoći fizičkim osobama kako bi se zaštitila njihova prava i interesi, te obavlja druge upravne i stručne poslove utvrđene Zakonom o Županijskom zavodu za pravnu pomoć.

Gore navedene poslove Županijski zavod za pravnu pomoć pruža isključivo osobama lošeg imovnog stanja.

Facebook

Županijski zavod za prvanu pomoć
Široki Brijeg je član Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći BiH, i podržan je od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3D
88220 Široki Brijeg
E-pošta

Telefon:
+387 (0)39 704 804
+387 (0)63 286 745

Fax:
+387 (0)39 703 175