Šta je pravna pomoć

Pravna pomoć se sastoji od:

  • davanja pravnih savjeta,
  • sastavljanja različitih podnesaka (tužbe, molbe, zahtjevi, predstavke, prigovori, prizivi i dr.),
  • zastupanja stranaka – fizičkih osoba u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred sudovima i ostalim tijelima kantona,
  • odbrane i zastupanja u kaznenom postupku,
  • pružanja i drugih oblika pravne pomoći fizičkim osobama kako bi se zaštitila njihova prava i interesi.

Zastupnici Zavoda su dužni pružati pravnu pomoć u krivičnim predmetima, ako branioca Zavoda za te poslove angažuje sam osumnjičeni odnosno optuženi, ili ga postavi sudac s liste branilaca.

Facebook

Županijski zavod za prvanu pomoć
Široki Brijeg je član Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći BiH, i podržan je od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3D
88220 Široki Brijeg
E-pošta

Telefon:
+387 (0)39 704 804
+387 (0)63 286 745

Fax:
+387 (0)39 703 175