Nadležnost Zavoda

Nadležnost Županijskog Zavoda za pravnu pomoć

Županijski zavod za pravnu pomoć je samostalna županijska upravna organizacija sa sjedištem u Širokom Brijegu i nadležn je da pruža besplatnu pravnu pomoć građanima slabog imovinskog stanja.

Zavod je dužan poduzimati radnje pred općinskim sudovima sa teritorije županije, Županijskim sudom, Županijskim tužiteljstvom i drugim tijelima, te sudjelovati u svim fazama postupka u skladu sa zakonom. Iznimno, zavod može poduzimati radnje i pred sudovima, tužiteljstvima i drugim tijelima na teritoriji BiH po zahtjevu građana s teritorije ove županije.

Facebook

Županijski zavod za prvanu pomoć
Široki Brijeg je član Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći BiH, i podržan je od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3D
88220 Široki Brijeg
E-pošta

Telefon:
+387 (0)39 704 804
+387 (0)63 286 745

Fax:
+387 (0)39 703 175