Dužnosti pravnih zastupnika

Dužnosti pravnih zastupnika kao branilaca

  • Pravni zastupnici su dužni pružati pravnu pomoć savjesno i stručno u skladu s ustavom, zakonom i drugim propisima.
  • Pravni zastupnici su dužni čuvati kao službenu tajnu sve što su saznali ili im je stranka povjerila, izuzev ako su u svojstvu branioca oslobođeni ove obaveze na osnovu izričitog, ili prećutnog odobrenja stranke.
  • Pravni zastupnici Zavoda kao branioci tokom krivičnog postupka moraju, zastupajući lice lišeno slobode, odnosno osumnjičenog ili optuženog, poduzimati sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza koji idu u korist lica koje brane, kao i zaštite njihovih prava. Prava i dužnosti pravnih zastupnika kao branilaca ne prestaju u slučaju opoziva, sve dok ih sudija odnosno vijeće ne razriješe te dužnosti.
  • Pravni zastupnici su dužni informisati stranku o poduzetim radnjama u postupku i o svim drugim činjenicama relevantnim za tok i ishod konkretnog postupka.
Facebook

Županijski zavod za prvanu pomoć
Široki Brijeg je član Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći BiH, i podržan je od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3D
88220 Široki Brijeg
E-pošta

Telefon:
+387 (0)39 704 804
+387 (0)63 286 745

Fax:
+387 (0)39 703 175