Djelokrug rada

Nadležnost Županijskog Zavoda za pravnu pomoć

Županijski zavod za pravnu pomoć je samostalna županijska upravna organizacija sa sjedištem u Širokom Brijegu i nadležn je da pruža besplatnu pravnu pomoć građanima slabog imovinskog stanja.

Opširnije...

Pravna pomoć se sastoji od:

Pravna pomoć se satoji od davanja pravnih savjeta, sastavljanja različitih podnesaka, zastupanja stranaka – fizičkih osoba u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred sudovima i ostalim tijelima kantona i zastupanja u kaznenom postupku.

Opširnije...

Tko pruža pravnu pomoć?

Usluge korisnicima pružaju uposlenici Zavoda - branitelji/punomoćnici bez naknade, ako zakonom nije drukčije propisano.

Opširnije...

Ko su korisnici pravne pomoći?

Zavod pruža usluge isključivo osobama lošeg imovinskog stan kao što su korisnici stalne socijalne pomoći, djeca bez oba roditelja, bračni, odnosno vanbračni drugovi bez djece...

Opširnije...

Ko se smatra osobom lošeg imovinskog stanja?

Osobom lošeg imovinskog stanja smatra se osoba koja, prema svom općem imovinskom stanju nema sredstava za plaćanje advokata i ostale troškove zastupanja.

Opširnije...

Podnošenje zahtjeva za postavljanje branioca

Zahtjev za postavljanje branioca zbog slabog imovinskog stanja podnosi se direktoru Zavoda. O zahtjevu odlučuje direktor Zavoda nakon prethodno obavljenog intervjua s podnosiocem.

Opširnije...

Dokazivanje lošeg imovnog stanja

Loše imovno stanje dokazuje se potvrdom centra za socijalni rad, ili potvrdom nadležne općinske službe socijalne pomoći, uvjerenjem porezne uprave i izjavom o porodičnoj i materijalnoj situaciji.

Opširnije...

Dužnosti pravnih zastupnika kao branilaca

Pravni zastupnici su dužni pružati pravnu pomoć savjesno i stručno u skladu s ustavom, zakonom i drugim propisima. Pravni zastupnici su dužni čuvati kao službenu tajnu sve što su saznali ili im je stranka povjerila...

Opširnije...

Facebook

Županijski zavod za prvanu pomoć
Široki Brijeg je član Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći BiH, i podržan je od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3D
88220 Široki Brijeg
E-pošta

Telefon:
+387 (0)39 704 804
+387 (0)63 286 745

Fax:
+387 (0)39 703 175