Naslovna

Podnošenje zahtjeva za postavljanje branioca

  • Zahtjev za postavljanje branioca zbog slabog imovinskog stanja podnosi se direktoru Zavoda
  • O zahtjevu odlučuje direktor Zavoda nakon prethodno obavljenog intervjua s podnosiocem zahtjeva radi dobivanja osnovnih informacija o socijalnom statusu podnosioca zahtjeva i drugih podataka na temelju kojih se utvrđuje podobnost za zastupanje od strane Zavoda
  • Ukoliko se na temelju prethodnog intervjua utvrdi podobnost osobe  za besplatnu pravnu pomoć, zahtijevat će se da ta osoba dostavi Zavodu dokaze o lošem imovinskom stanju, osim u slučajevima kada osumnjičenom, odnosno optuženom, branioca postavlja sudac za prethodni postupak, sudac za prethodno saslušanje, sudac, odnosno predsjednik vijeća s liste branilaca
  • Direktor Zavoda nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje kojim odlučuje o pružanju besplatne pravne pomoći
  • Protiv rješenja direktora dozvoljena je žalba koja se podnosi Ministarstvu pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.
Facebook

LiveZilla Live Chat Software

Županijski zavod za prvanu pomoć
Široki Brijeg je član Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći BiH, i podržan je od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Trg Gojka Šuška 3D
88220 Široki Brijeg
E-pošta

Telefon:
+387 (0)39 704 804
+387 (0)63 286 745

Fax:
+387 (0)39 703 175